文章七

----------------------------------------------------------------------------------------------
2013-11-06


6- i Pr2-C6H3] ”,Mei-Su Zhou, Shu Zhang, Hong-Bo Tong, Wen-Hua Sun, Dian-Sheng Liu, Inorg. Chem. Commun. , 2007 ,10(11), 1262.